Kursorom miša (na zgradi ispod) možete selektovati stan po želji. Klikom na njega možete dobiti detaljne infomacije za svaki stan i poslovni prostor. Odaberi stan ili poslovni prostor.

Read This Post Here College Essay Writing Help.