U prizemlju i na galeriji projektovani su poslovni prostori. Tačna namjena poslovnih prostora trenutno nije definisana. Ona će biti definisana kroz glavni projekat, odnosno, odgovor na tačnu namjenu daće tržište. Ono što je bitno nagalsiti da se u poslovnim prostorima predviđaju djelatnosti koje ni na koji način ne smiju negativno uticati na život i zdravlje ljudi koji borave ili će boraviti u okolini kao i u samom kompleksu.

Ideja da poslovni prostori dobiju i galeriju, rezulatat je analize, tj. potrebe, da ovoliki broj stambenih jedinica, dobije određene prateće i uslužne sadržaje. Ovakvom koncepcijom, stambeni i poslovni prostori se udopunjuju, tj. činiće jedno komplementarno jedinstvo, pri čemu kompleks u bilo koje doba dana i noći ne bi trebao biti pust, što je bila osnovna ideja vodilja, prilikom koncipiranja ovog kompleksa.

 

Ako želite detaljniji prikaz poslovnih prostora kliknite ovdje.

Visit Website biology essay writing service.